WebZdarma.cz
header

Výkonný výbor

..

Výkonný výbor 2020 - 2025

  Ing. Krenauer Alfréd         - starosta OSH
  
Lepšová Růžena                   -  I. náměstek starosty, vedoucí OORP

  Holemý Václav                 -  náměstek starosty, vedoucí OR velit.

  Síkorová Danuše              - náměstek starosty, vedoucí OR mládeže

  Ing. Skřivánek Petr              - člen výboru

  Bc. Beran Stanislav             - člen výboru

  Novák Václav                      - člen výboru

  Györgyová Martina            - člen výboru

  Ing. Haniš Antonín              - člen výboru

  Mgr. Labaj Antonín             - člen výboru

  Sosna Petr                            - člen výboru

Výkonný výbor 2015 - 2020

  MAREK Jaromír                - starosta OSH
  
HOLEMÝ Václav                 - I. náměstek starosty, vedoucí OR velit.

  Ing. KRENAUER Alfred   - náměstek starosty

  TYKALOVÁ Jarmila        - náměstek starosty, vedoucí OR mládeže

  VITEK Jan                          - zabezpečení vyznamenání OSH

  NOVÁK Václav                  - vedoucí sekce rozhodčích

  MAJER Karel                     - člen výboru

  HEŠÍK Frant                       - člen výboru

  PLÁNSKÝ Jan                    - člen výboru

  SÍKOROVÁ Danuše           - člen výboru

  Mgr. LABAJ Antonín         - člen výboru

  MÍKA Jan                            - člen výboru

  KUČERA Zdeněk                - člen výboru

Výkonný výbor 2010 - 2015

  MAREK Jaromír                - starosta OSH
  
HOLEMÝ Václav                 - I. náměstek starosty, vedoucí OR velit.

  TYKALOVÁ Jarmila         - náměstek starosty, vedoucí OR mládeže

  FLEISCHMANN Josef     - náměstek starosty

  VITEK Jan                           - zabezpečení vyznamenání OSH

  NOVÁK Václav                  - vedoucí sekce rozhodčích

  HEŠÍK František ml.           - člen výboru

  KASAL Vladislav              - člen výboru

  KRABATSCH Severin      - člen výboru

  MÁČE Bohumil                  - člen výboru

  SÍKOROVÁ Danuše          - člen výboru

  SOFKA František               - člen výboru

  WEIS František                  - člen výboru

Výkonný výbor 2005 - 2010

  MAREK Jaromír                - starosta OSH
  TYKALOVÁ Jarmila         - I. náměstek starosty

  KRABATSCH Severin        - náměstek starosty
  FLEISCHMANN Josef       
- náměstek starosty
  HOLEMÝ Václav                 
- vedoucí OR velitelů
  NOVÁK Václav                   
- vedoucí výboru rozhodčích
  VITEK Jan                           
- zabezpečení vyznamenání OSH
  PLÁNSKÝ Jan                     
- člen výboru
  SÍKOROVÁ Danuše            
- člen výboru
  MAJER Karel                      
- člen výboru
  KLIMEŠ Pavel                     - člen výboru
  MÁČE Bohumil                   
- člen výboru
  WEIS František                     
- člen výboru